Tag : screenwriter

இந்திய சினிமாவின் முதல் முழு நீள திரைப்படமான ராஜா ஹரிச்சந்திரா வெளியான நாள் (1913-ம் ஆண்டு) இன்று

Admin
இந்திய சினிமாவின் முதல் முழு நீள திரைப்படமான ராஜா ஹரிச்சந்திரா 1913-ம் ஆண்டு இதே தேதியில்தான் வெளியானது. இந்திய சினிமாவின்...