Tag : Robot news reader

செய்தி வாசிப்பாளராக பெண் போன்ற உருவ அமைப்பிலான ரோபோ

Admin
உலகிலேயே முதல் முறையாக சீனாவில் செய்தி வாசிப்பாளராக பெண் போன்ற உருவ அமைப்பிலான ரோபோவை பயன்படுத்தி உள்ளனர். சீனாவின் அரசு...