ஒற்றை யானை தாக்கி 3 பேர் பலியான சம்பவம் மயக்க ஊசி செலுத்தி ஒற்றையானை பிடிப்பட்டது. படங்கள்

கிருஷ்ணகிரி மாவட்டம் தென்கனிக்கோட்டை அருகே ஒற்றை யானை தாக்கி 3 பேர் பலியான சம்பவம் மயக்க ஊசி செலுத்தி ஒற்றையானை பிடிப்பட்டது.

Advertisements